Jeżeli jesteś już posiadaczem spersonalizowanej (imiennej) Kieleckiej Karty Miejskiej, podaj numer posiadanej karty oraz swoją datę urodzenia.

Dane klienta
Kontrola antyspamowa
Akceptuję Regulamin Użytkowania i Regulamin Doładowań oraz zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją dotyczącą danych osobowych (uwagi i pouczenia), podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe, a przekazane w celu zamieszczenia na e-karcie zdjęcie nie narusza przepisów prawa oraz dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku, gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, ponoszę odpowiedzialność za ewentualne naruszenie dóbr osobistych i innych oraz oświadczam, że w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich, zaspokoję wszelkie uzasadnione roszczenia takich osób, przez co zwolnię ZTM KIELCE z wszelkiej odpowiedzialności w postępowaniach sądowych.
Uwagi i pouczenia

W związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych zwanej dalej „Ustawą”, informuję co następuje: dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia identyfikacji właściciela imiennej Kieleckiej Karty Miejskiej – biletu elektronicznego (zwanej dalej e-kartą) w razie wydania kolejnej nowej e-karcie w przypadku jej utraty lub uszkodzenia powodujący brak możliwości odczytu zapisanych na niej informacji wraz z odtworzeniem daty ważności biletu. Dane dotyczące numeru e-karty, daty i godziny sprzedaży, numeru punktu zakupu oraz rodzaju biletu, daty, godziny oraz linii, w której dokonano kasowań e-karty, daty i godziny kontroli, zablokowanych e-kartach będą przetwarzane w celach windykacyjnych i reklamacyjnych przez okres 5 lat. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest ZTM KIELCE, ul. Głowackiego 4, 25-368 Kielce.