Pobierz cennik (PDF)

CENNIK OPŁAT
za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Kielcach
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/679/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 06.12.2012. r.
Rodzaje biletów Cena biletu w złotych
normalny ulgowy
1 2 3
I. Bilet jednorazowy 3,00 1,50
II. Bilet jednogodznny 3,20 1,60
III. Bilet dobowy 10,00 5,00
 
IV. Bilet elektroniczny:
Ceny za przejazdy uiszczane za pomocą biletu elektronicznego na podstawie rejestracji wejścia i wyjścia z pojazdu:
Wysokość wpłaty Koszt przejazdu
do 3
przystanków
od 4 do 8
przystanków
powyżej 8
przystanków
normalny ulgowy normalny ulgowy normalny ulgowy
1 2 3 4 5 6 7
wpłata 5,00-19,99 zł 2,60 1,30 2,70 1,35 2,80 1,40
wpłata 20,00-49,99 zł 2,50 1,25 2,60 1,30 2,70 1,35
wpłata 50,00 zł i wyżej 2,30 1,15 2,40 1,20 2,50 1,25
 
V. Bilety okresowe / Elektroniczne bilety okresowe
Rodzaje biletów Cena biletu w złotych
normalny ulgowy
1 2 3
1) Imienne sieciowe, ważne na wszystkich liniach:
na 14 dni - ważne przez 14 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia 50,00 25,00
na 30 dni - ważne przez 30 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia 90,00 45,00
na 60 dni - ważne przez 60 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia 156,00 78,00
na 90 dni - ważne przez 90 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia 222,00 111,00
2) Sieciowe na okaziciela:
na 14 dni - ważne przez 14 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia 106,00  
na 30 dni - ważne przez 30 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia 192,00  
na 60 dni - ważne przez 60 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia 325,00  
na 90 dni - ważne przez 90 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia 468,00  
 
VI. Opłaty dodatkowe
Opłaty dodatkowe Wysokość opłaty w złotych
1 2
1. Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu 150,00
2. Opłata dodatkowa za przejazd bez dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego 120,00
3. Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny 450,00
Opłata dodatkowa, wymieniona w punkcie 1 i 2, ulega obniżeniu o 30% w przypadku jej uiszczenia w okresie nie dłuższym niż 7 dni od dnia jej nałożenia.
 
VII. Opłata manipulacyjna
Opłata manipulacyjna Wysokość opłaty w złotych
1 2
W przypadku umorzenia albo zwrotu opłaty dodatkowej 10,00
 
Konto do wpłat należności za jazdę bez ważnego biletu: 91 1050 1461 1000 0023 5332 0720