1. E-karta można może być nośnikiem biletu okresowego oraz elektronicznej portmonetki.
 2. Na e-karcie mogą być zapisane uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów (jeżeli dotyczy).
 3. Doładowanie e-karty odbywa się w PSB, w automatach stacjonarnych oraz poprzez stronę internetową
  1. w PSB istnieje możliwość zapłaty kartą płatniczą lub kredytową.
  2. kwota doładowania elektronicznej portmonetki nie może być niższa niż 5 zł.
 4. Liczba transakcji zleconych (oczekujących na realizację) przez Internet nie może być większa niż 2 (jedno doładowanie elektronicznej portmonetki oraz jeden bilet okresowy).
 5. Każdorazowo po doładowaniu e-karty w PSB lub automacie stacjonarnym wydawane jest potwierdzenie transakcji – które jest podstawą składania ewentualnej reklamacji.
 6. W przypadku doładowań internetowych niezbędne jest przedłożenie potwierdzenia transakcji oraz płatności.
 7. W przypadku doładowania e-karty przez internet (on-line) pasażer jest zobowiązany do przeniesienia kontraktu na kartę, nie później niż w okresie 7 dni od zaksięgowania wpłaty, poprzez:
  1. dwukrotne naciśnięcie klawisza S i umieszczenie karty w „kieszeni” kasownika znajdującego się w autobusie służącego do przenoszenia kontraktów lub w nowym kasowniku poprzez naciśniecie na ekranie pola Doładowanie i umieszczenie karty w „kieszeni” kasownika  ( opis funkcjonowania kasownika pkt 22
  Po upływie 7 dni roboczych przeniesienia kontraktów na e-kartę można dokonać w PSB.
 8. Suma środków zgromadzonych na elektronicznej portmonetce jest limitowana i nie może przekraczać równowartości kwoty 250 zł.
 9. Środki wpłacone na elektroniczną portmonetkę mogą być wykorzystane do czasu utraty ważności e-karty bądź jej zablokowania.