Pobierz cennik (PDF)

CENNIK OPŁAT
za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w Kielcach
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/679/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 06.12.2012. r.
Rodzaje biletów Cena biletu w złotych
normalny ulgowy
1 2 3
I. Bilet jednorazowy 3,00 1,50
II. Bilet jednogodzinny 3,20 1,60
III. Bilet dobowy 10,00 5,00
 
IV. Bilet elektroniczny:
Ceny za przejazdy uiszczane za pomocą biletu elektronicznego na podstawie rejestracji wejścia i wyjścia z pojazdu:
Wysokość wpłaty Koszt przejazdu
do 3
przystanków
od 4 do 8
przystanków
powyżej 8
przystanków
normalny ulgowy normalny ulgowy normalny ulgowy
1 2 3 4 5 6 7
wpłata 5,00-19,99 zł 2,60 1,30 2,70 1,35 2,80 1,40
wpłata 20,00-49,99 zł 2,50 1,25 2,60 1,30 2,70 1,35
wpłata 50,00 zł i wyżej 2,30 1,15 2,40 1,20 2,50 1,25
 
V. Bilety okresowe / Elektroniczne bilety okresowe
Rodzaje biletów Cena biletu w złotych
normalny ulgowy
1 2 3
1) Imienne sieciowe, ważne na wszystkich liniach:
na 14 dni - ważne przez 14 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia 50,00 25,00
na 30 dni - ważne przez 30 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia 90,00 45,00
na 60 dni - ważne przez 60 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia 156,00 78,00
na 90 dni - ważne przez 90 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia 222,00 111,00
2) Sieciowe na okaziciela:
na 14 dni - ważne przez 14 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia 106,00  
na 30 dni - ważne przez 30 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia 192,00  
na 60 dni - ważne przez 60 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia 325,00  
na 90 dni - ważne przez 90 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia 468,00  
 
VI. Opłaty dodatkowe
Opłaty dodatkowe Wysokość opłaty w złotych
1 2
50 - krotność ceny biletu jednorazowego normalnego za brak biletu * 150,00
40 krotność ceny biletu jednorazowego normalnego za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczajęcego uprawnia do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego * 120,00
150 - krotność ceny biletu jednorazowego normalnego za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny * 450,00
* Opłata ulega obniżeniu o 30% w przypadku jej uiszczenia w okresie nie dłuższym niż 7 dni od daty jej nałożenia. Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXVI/679/2012 Rady Miasta Kielce z dnia 06.12.2012r.
 
VII. Opłata manipulacyjna
Opłata manipulacyjna Wysokość opłaty w złotych
1 2
W przypadku umorzenia albo zwrotu opłaty dodatkowej 10,00
 
Konto do wpłat należności za jazdę bez ważnego biletu: 91 1050 1461 1000 0023 5332 0720